Oproep Petitie & Aanklacht: Collectieve Belasting Overeenkomst

OPROEP AANKLACHT & PETITIE:

Voor Collectieve Belasting Overeenkomst (CBO)

1 OKTOBER 2017

 

Herstel de recht-/zorgstaat, stop de illegale belastingclaim (=slavernij), ondemocratische wanbeleid, corruptie, belangenverstrengelingen & oorlogsvoeringen!

 

Beste Nederlanders,

 

Inleiding: De enige oplossing “DE BELASTINGHERZIENING” om onze democratische soevereine rechtstaat & zorgstaat te herstellen, corruptie te bestrijden en het beëindigen van onrechtmatig vrijgeven van onze belastinggelden, die de algemene samenleving niet dienen…. Wij willen gezamenlijk het Nederlandse democratische systeem herzien en reorganiseren. Overheidsinstituten dienen de wens van de democratisch gekozen stem te volgen. In een democratie regeert het volk die het systeem financiert en wie betaald, bepaalt!

 

Via deze petitie willen wij een invoering van de Collectieve Belasting Overeenkomst (CBO) eisen of gerechtelijk afdwingen, waarmee de plichten & rechten van de ingehuurde Overheidsinstanties vastgelegd worden in een collectieve overeenkomst die een einde maakt aan het ondemocratische wanbeleid, corruptie, belangenverstrengeling, onrechtmatig vrijgeven van belastinggelden en oorlogvoeringen. Ter bescherming v/d Nederlandse democratie, herstel v/d zorgstaat en de rechten v/d Nederlandse burgers. Deze eis is simpel te realiseren door als collectief onze rechten te claimen en de wetten toe te passen. Dus twijfel niet om uw rechten te eisen, teken de petitie en meld u tevens aan (of word lid?) voor de collectieve aanklacht die de Nationale Bond voor Overheidszaken zal indienen. Stop met het financieren van corruptie, uw eigen onveiligheid, onvrede en dwangdictatuur in slavernij!

Meld u hier aan, wij hebben uw steun nodig...

 

Deze petitie wordt als eis ingediend bij de Belastingdienst & Koning Willem-Alexander (belasting wordt namens onze Koning geëist), op basis van de 'Burger- & Mensenrechten', die geschonden worden met het plegen van strafbare feiten. De politieke verenigingen staan volledig buiten deze onderhandeling, vanwege het feit dat de politiek - van onze belastinggelden - een ingehuurde verlengstuk is van de samenleving en de Belastingdienst hiervan een onafhankelijk Overheidsinstituut is. De petitie zal tevens dienen voor een eventuele Nationale strafrechtzaak, het Internationale Strafhof (ICC) en het Europese Hof voor Rechten v/d Mens.

 

Beste mensen,

 

Besef goed… Zonder burgers is er geen samenleving, geen belastinggiften, geen werkgelegenheid, geen economie en dus geen land om te managen door Overheidsinstituten. De burgers zijn de motor van het gehele systeem, die wij gezamenlijk financieren en mogelijk maken met een gift aan de belastingdienst en om een economie te creëren. De belastinggift is een Nationale collectieve huishoudspaarpot, waarmee het volk o.a. burgers en verenigingen inhuren om het land te managen en beschermen naar de wil van de democratische meerderheid van het volk. De overheid is dus niet meer dan een verlengstuk van het volk, die vanwege de democratische rechtstaat en hun ambtsplicht altijd de wil van het volk hoort te dienen.

 

* Allereerst zijn alle burgers/mensen in het recht tot vrije en gelijke burgers/mensen verklaard om dienstbaarheden van andere te dulden of niet te dulden (EVRM art. 1/4/5, UVRM, SR art. 273f/284/285/285b/310/326/358/365/366, GW art. 1 & BW art. 1.1) en dient er een verbintenis met een wilsverklaring (BW art. 3.33) te zijn, om een schuld te mogen eisen op een vrij mens/burger. Zonder een rechtshandeling met een wilsverklaring is er namelijk geen overeenkomst tussen beide partijen.

 

Ter informatie: de Belastingdienst is een ANBI-Stichting die dus alleen giften mag ontvangen en uitbetaald. Vandaar dat u ook belastingaangifte doet en u een teruggave ook als gift ontvangt. Een gift is namelijk vrijwillig en zonder een overeenkomst, waarin tweezijdig de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd en wordt erkend met een wilsverklaring (Bijv. handtekening), wordt u met misleiding feitelijk onder dwang in slavernij gezet en pure diefstal op u gepleegd!

 

Koning Willem-Alexander heeft bij de Troonhuldiging in 2013 (LEES HIER) de burgers gewezen op de geboorterecht van Nederland met de Acte van Verlatinghe uit 1581, waarin de volkeren van Nederland vrij en soeverein zijn verklaard en dat het volk heersende tirannie mag verdrijven.

 

KLIK HIER & BEKIJK ONZE VOORSTELLEN OM IN HET COLLECTIEVE BELASTING OVEREENKOMST (CBO) WETTELIJK VAST TE LEGGEN (ONDER VOORBEHOUD VAN DEMOCRATSCHE AANPASSINGEN, UW MENING TELT UITERAARD!)

 

Met vriendelijke groet,

 

Nationale Bond voor Overheidszaken

Meld je gratis aan voor de collectieve aanklacht & teken ook de petitie tegen de Belastingdienst!

JOIN THE ACT 4 FREEDOM MOVEMENT!

Act 4 Freedom Media Group

Act 4 Freedom Foundation Copyright @ All Rights Reserved